Disse er resultatet af den første radiografi af Hill Kasta

win2020141011_112201

Første resultater fra geofysik og geologisk kortlægning af Hill Kasta i Amphipolis, som begyndte den 11 November og gennemføres stykkevis, som følge af ugunstige vejrforhold, omtale gav Ministeriet for kultur. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο λόφος έχει μεικτή δομή με το μεγαλύτερο τμήμα του να είναι φυσικό, ενώ η ανθρωπογενής επίχωση αποτελεί, όπως επισημαίνεται, σχετικά μικρό τμήμα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η έρευνα επικεντρώθηκε στη δημιουργία μοντέλου του εδάφους της εποχής, før interventionen for opførelsen af ​​kuplen. Til dette formål, udførte geologiske og tektoniske observationer og antallet af elektrisk tomografi. Nylige apochomatoseis og de tidligere observationer gruber tilbudt plads til beton og afgørende beviser for position og kendetegnene for de geologiske formationer.

Mere detaljeret, ακολουθεί ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού:

Geofysik og geologisk kortlægning af Hill Kasta i Amphipolis begyndte på 11 November 2014 og blev udført på en fragmentarisk måde, som følge af ugunstige vejrforhold.

Την ερευνητική ομάδα αποτελούν ο επικεφαλής καθηγητής Γρηγόρης Τσόκας, Direktør for Laboratoriet for Anvendt Geofysik AUTH, Professor Panagiotis Tsourlos, hvis. καθηγητής Γιώργος Βαργεμέζης, μεταπτυχιακοί φοιτητές και άλλο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου. Συμμετέχουν, også: Ο ιζηματολόγος αν. καθηγητής Γιώργος Συρίδης, de professor palaioseismologos. Spiros Pavlidis og geolog Dr. HMC. Evangelos Kambouroglou.

Forskningen fokuserer på skabelsen af ​​sin tid terræn model, før interventionen for opførelsen af ​​kuplen. Til dette formål, udførte geologiske og tektoniske observationer og antallet af elektrisk tomografi. Nylige apochomatoseis og de tidligere observationer gruber tilbudt plads til beton og afgørende beviser for position og kendetegnene for de geologiske formationer.

Σ αυτή την φάση ερευνήθηκε το υπέδαφος στο χώρο γύρω από τη θόλο, δηλαδή το πρανές βόρεια, όπως και τα άνδηρα που σχηματίστηκαν από την προηγηθείσα ανασκαφή, στα ανατολικά και δυτικά της. Η διασκόπηση των χώρων πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και σε πολύ μικρή έκταση τη μέθοδο του ραντάρ υπεδάφους (γνωστής και ως GPR – Ground Penetrating Radar) λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών, στις συγκεκριμένες γεωλογικές και αρχαιολογικές συνθήκες.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο λόφος έχει μικτή δομή με το μεγαλύτερο τμήμα του να είναι φυσικό, Mens menneskeskabte jorden udgør en forholdsvis lille del. Kuplen synes edrastike og rejst i grøft, το οποίο διανοίχτηκε στους γεωλογικούς σχηματισμούς των πρανών του προϋπάρχοντος λόφου, som slutter et par meter nord af kuplen.
Den geofysiske undersøgelse gav illustrationer af det indre af bakken, statiske konstruktioner, hvor identificerede, som yderligere undersøgt. I ét tilfælde nord af kuplen, fjernelse af jord afslørede, at underjordiske strukturer afbildet ved elektrisk tomografi var sandet linse, dvs. naturlig dannelse. Denne sag er vist i vedlagte figur. I den vandrette tomografisk billeddannelse højde af 93m., varme farver angiver områder med høje specifikke elektriske modstand og kolde farver henholdsvis områder med lav.

Scanningerne forudsat billedet afholdt på overfladen, før fjernelse af jord, hvilket var det højeste niveau på 93. punkter, όπου έπρεπε να γίνει περαιτέρω διερεύνηση, σημειώνονται ως «σημεία ενδιαφέροντος». Η λευκή γραμμή στην οριζόντια τομογραφική απεικόνιση σημειώνεται και επί του εδάφους. (Foto 1) Det er indlysende, at abnormitet i resonans på grund af den sandede geologiske. Bemærk, at bump med høj modstandsværdier, som findes i den nordlige del af den horisontale ledhejseporte evalueret, fordi det er inden for de naturlige formationer.
I dette billede synes den gamle grøft afsluttet en kort afstand nord af kuplen, den nordlige del er angivet med plastlåg, der adskiller sig.

Nogle andre punkter, der er blevet identificeret som kræver udgravning undersøgelse. Undersøgelsen fortsætter, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Kommentarer er lukket.