至少 350 在色雷斯古墓

Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
直到 1980 είχαν ανακαλυφθεί 269 τύμβοι στη Θράκη, από τους οποίους 70 στη Ροδόπη. Ο σημαντικότερος είναι αυτός της Μικρής Δοξιπάρας στον Έβρο, ενώ μέχρι σήμερα μόλις 35 έχουν εξερευνηθεί ως ένα βαθμό Στην περιοχή της Ροδόπης και συγκεκριμένα του Μητρικού, υπήρχαν κρούσματα λαθροανασκαφών και γι’ αυτό ξεκίνησε από το 1992 一些墓葬的发掘面试本市Bakirtzakis / 祭品: 考古学的 / 墓区母乳古迹为自己说话,揭示历史时刻.
Έτσι θα γίνει και με τον τύμβο της Αμφίπολης. Έτσι θα γίνονταν εάν αποφασίζονταν η ανασκαφή στους περίπου 350 τύμβους της Θράκης που κρατούν θαμμένα μυστικά. 他们中的大多数已经参观了文物, 考古学家很久以前, 他们已经造成了极大的破坏,已删除了有趣的项目. 他们的袭击是一个事实,证实, 荣誉馆长Diamantis Triantaphyllos. 蔓露, 独特的考古发现. 五罗马战车和重要产品土堆中发现高度 6-7 m. 直径 55-60 m. 这是最令人印象深刻的小Doxipara发现的出土文物 – 区埃夫罗斯. H和发掘始于九月 2002 而败露目前仍在等待他们的专用提升空间和住房先生的重要发现. Τριαντάφυλλος μίλησε στο «Χ» για τους τύμβους της Θράκης κατά την διάρκεια μιας πολύ εμπεριστατωμένης συνέντευξης. Αποκάλυψε μάλιστα ότι μέχρι το 1980 είχαν ανακαλυφθεί 269 τύμβοι στη Θράκη. 总计 70 στη Ροδόπη, 54 στην Ξάνθη και άλλοι 145 στον Έβρο. 最重要的是,小Doxipara的, ενώ μέχρι σήμερα μόλις 35 他们已探索到一定程度. 在安菲波利发掘吸引了利益和罗多彼山区色雷斯土堆和广泛. 有证据表明我区; -我们可以说,我们有两种类型的古坟中: 那些古希腊城市的郊区, όπως είναι τα Άβδηρα και η αρχαία Στρύμη στη χερσόνησο της Μολυβωτής. Και υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία τύμβων, είναι τύμβοι ελεύθεροι στο χώρο, 即没有直接关系的任何解决办法, 他们是在更远的距离, 和这样的,我们有很多主要集中在北部埃夫罗斯. Γιατί η συγκεκριμένη περιοχή έχει περισσότερους τύμβους; -Γιατί υπήρχαν την εποχή της ρωμαιοκρατίας –οι περισσότεροι χρονολογούνται στον 1ο και 2ο αι. 公元. Υπήρχαν πολλοί γαιοκτήμονες, οι οποίοι σε μία περίοδο είχαν αποκτήσει πλούτο από τη γεωργία, από την κτηνοτροφία και είχαν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν τέτοιους τύμβους, οι οποίοι χρειάζονταν μια μεγάλη δαπάνη. 这并不是说对于普通人, 谁在任何时候都被埋在简单坑, 墓地. 有 350 墓葬仅在色雷斯; -是啊, 以上.
关于 150 ήταν αυτοί που είχαμε καταμετρήσει στο νομό Έβρο μόνο. Υπάρχουν και στο νομό Ροδόπης στην περιοχή του Μητρικού στη Στρύμη και στην Ξάνθη κοντά στα Άβδηρα. 在这些墓葬的发掘, 什么东西有这么长的时间; -让我从埃布罗启动. 有一个古墓发掘计划, γιατί είχαμε πολλά κρούσματα λαθροανασκαφών. Πήγαιναν με σκαπτικά μηχανήματα και προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους τάφους. Άλλοι τους εντόπιζαν με τρυπάνια. Είχαμε βρει τέτοια κατάλοιπα σε τύμβους. 所以, 虽然, εντοπίζονται μόνο οι κιβωτιόσχημοι, αυτοί δηλαδή που είναι κατασκευασμένοι με λίθινες πλάκες ή οι σαρκοφάγοι, όταν χτυπάει η αρίδα πάνω στην πέτρα. Αν είναι μία καύση νεκρού, είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Ξεκινήσαμε, 很好, ένα πρόγραμμα στον Έβρο, κάθε χρόνο να γίνεται ανασκαφή σε ένα ή δύο τύμβους, ανάλογα με τον χρόνο που διαρκούσε η ανασκαφή. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων, βρέθηκαν όμως και πολύ λίγοι του 4ου και του 5ου αι. 例如. Δυστυχώς οι περισσότεροι βρέθηκαν συλημένοι, περισυλλέξαμε όμως ενδιαφέρουσα κεραμική και πολλές καύσεις βρέθηκαν απείρακτες. 所以, έχουμε πολλά κτερίσματα, 船只, γυάλινα, πήλινα, σιδερένια, χάλκινα αντικείμενα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο τύμβος της Μικρής Δοξιπάρας Ζώνης, όπου βρέθηκαν βέβαια τα πλούσια αυτά ευρήματα, οι άμαξες, τα άλογα κ.λπ. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην περιοχή του Μητρικού, είχαμε κρούσματα λαθροανασκαφών και γι’ αυτό είχαμε ξεκινήσει από το 1992 την ανασκαφή ορισμένων τύμβων. 他们发现,与石板材和石棺墓葬石棺用铁的联系绑在一起, 但当然,这是一抢而空. 我们已经恢复, 虽然, ενδιαφέροντα κομμάτια από κεραμική και συγκολλήσαμε αγγεία, όπως οι μοναδικές λευκές λήκυθοι, που είναι στο μουσείο της Κομοτηνής, οι σκύφοι του Αγ. Βαλεντίνου και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα που δεν ενδιέφεραν τους κυνηγούς θησαυρών ή τους αρχαιοκάπηλους. Δηλαδή οι αρχαιοκάπηλοι ενδιαφέρονται για ό, τι υπάρχει σε χρυσό; -更感兴趣的是黄金和金属物体再次, 但完好. 该方法, 虽然, 介入, 通常会导致破坏他们的敏感, 甚至从金属, αντικείμενα. Το μόνο που δεν έχει ανάγκη, 答案是肯定的, είναι ο χρυσός και προς τα εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον τους. Στην αρχαία Στρύμη είχατε κάνει την ανασκαφή. Από εκεί βρέθηκαν και τα ευρήματα στο αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής; -Ναι προέρχονται από τους τύμβους όπου είχα κάνει τις ανασκαφές.
Στην αρχαία πόλη συνέχισε η Δ. Τερζοπούλου και τώρα συνεχίζει το ανασκαφικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Princeton. Υλοποιήθηκε φέτος για δεύτερη χρονιά και θα συνεχιστεί και για τρίτη και βέβαια μπορεί να ανανεωθεί και η άδεια και για περισσότερα χρόνια. Είναι ευτύχημα που ξεκίνησε αυτή η ανασκαφή με δαπάνες κυρίως των Αμερικανών και είναι μεγάλο το θέμα της ταύτισης της πόλης εκεί, γιατί υπάρχουν πολλές απόψεις. Εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε την άποψη ότι πρόκειται για την αρχαία Στρύμη, αλλά βέβαια πρέπει να αποδειχτεί και με στοιχεία και με ευρήματα, κυρίως με επιγραφές που μπορεί να μας δώσουν τέτοια στοιχεία. Υπάρχουν ακόμη τύμβοι όπου δεν έχει μπει καθόλου αρχαιολογική σκαπάνη; -Ναι βέβαια, οι περισσότεροι. Γιατί γίνεται αυτό, είναι τόσο μεγάλο το κόστος; -Είναι μεγάλο το κόστος, διότι μία ανασκαφή τέτοια μπορεί να κρατήσει σε ένα κοινό τύμβο, όχι πολύ μεγάλο, και δύο και τρεις μήνες, και ανάλογα βέβαια με τα ευρήματα μπορεί να κρατήσει και παραπάνω, όπως κράτησε η ανασκαφή της Δοξιπάρας. Χρειάζονται και χρήματα και άνθρωποι, για να πει κανείς ότι θα συνεχίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα ανασκαφής τύμβων. 花费足够大,当然现在在这些日子里,我们花一定是非常令人印象深刻的发现, 是相似的利益和国家. Ο τύμβος της Παραδημής παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον; -Διαφέρει από τους ταφικούς τύμβους. Εκεί είναι ο όρος, καλύτερα να λέμε τούμπα, είναι προϊστορικός οικισμός, που με την συνεχή κατοίκιση -μετά την καταστροφή δηλαδή κι αυτό συνέβαινε συχνά με πυρκαγιά ενός οικισμού- γιατί γινόταν πάλι εγκατάσταση στο ίδιο μέρος, 所以千百年来创造了这个人为的小丘. 这些史前土堆, 它们与古坟没有联系.

源: http://www.xronos.gr/detail.php?ID=94411

发表评论