Александър Велики оферти

снимки

Не се страхува от армията на лъвовете, водена от агне. Аз се страхувам армия от овце, водена от лъв.

Аз съм задължен на баща ми за живот, но да си учител за живеене добре.

С вяра и надежда света ще се разминават, но цялото човечество загриженост е благотворителност. .

Гробница сега е достатъчно го за когото целият свят не е достатъчно.

Небето не поточе две слънца, нито земята две Мастърс.

Колко големи са опасностите, аз лице да спечели добро име в Атина.

Аз умирам от третирането на твърде много лекари.

Аз съм задължен на баща ми за живот, но да си учител за живеене добре.

Аз по-скоро ще превъзхожда другите в познанието на това, което е от отлично в степента на моите правомощия и власт.

Не забравяйте при провеждането на всяка от тях зависи съдбата на всички.

Няма нищо невъзможно за него, който ще се опита.

Плаче havok и пропускам на кучета на войната!

Аз по-скоро имаше други excel в познанието на това, което е отлично, отколкото в степента на моя силата и властта

Оставете отговор