Amphipolis.gr | Ἀlexandros Makedwn thaymaston ebiwse av bion

300_0025_20GRANDE[1]

Suda ordboken skrevet for Alexander

Ἀlexandros, • Philip og Olympiados, basileysas makedonerne fra eniaytwn XVIII, Han teleytisas etwn AG '. oytos i GF body Callistus og filoponwtatos og oxytatos, den måten alle ἀndreiotatos og filotimotatos og filokindynotatos og guddommelige epimelestatos, Te idonwn av menn av kroppen egkratestatos, han av mening epainoymenwn ἁploystatos: Han xynidein riktig, eti ἐν ἀfanei i î½, deinotatos ἐκ τῶν fenomener og ï xymbalein epitychestatos taxai eIkos og stratian og oplisai daimonestatos. og respekterer πᾶν kalon epitideiotatos. Men i respekterer epieikis og theosebis. orgistheis aldri Thibaiois tosouton allerede, wste leker menn oIkitoras exandrapodisasthai, byen han es kataskapsai edafos, av CE eysebeias Respekter theoys leker wligwrise katalipsin rundt oyk byen: men pleistin epoiisato for pronoian mi d’ Ἀkoysion ἁmartima foran hans bispedømme og ingen hjem moskeer. som megaligoron av Ἀlexandroy oych yperogkon hva eytharses og mallon ἐν kindynois tois efaineto. Rwxanis han Ἀlexandros Oxyartoy av irasthi av Baktrianou av, i di kallistin Ἀsianwn gynaikwn legoysin ofthinai av Ἀlexandrw strateysantes xyn etter CE Darius gynaika. og i Idonta Ἀlexandron εἰς elthein erwta en: erasthenta han ethelisai ybrisai kathaper aIchmalwton oyk, men gimai oyk gar ἀpaxiwsai. og Helene Ἀlexandroy epainw egw mallon hva eller irettesette. Selv om GIS Darius kvinnen, Kallisti ė elegeto av di i Ἀsia på gynaikwn, og ilthen es epithymian oyk eller aytou egeneto karteros, unge GF wn og hjem selv i ἀkmi av eytychias, opote ybrizoysin ἄnthrwpoi. • Han katidesthi Te efeisato Te swfrosyni og diachrwmenos polli, og ære ἅμα oyk efesei ἀgathis ἀtopw. og toinyn og hvorfor den, Ἀpodranta elthein Dareion eynouchon grunnlagt i guardian aytw kvinne. og touton som eIden • Dareios, første pythesthai menn, eI zwsin aytw paides aI og Oi yIoi og og mor gyni. som han bor Te epytheto, og basilissai at kalountai, og behandling, og som swfronei ἡ gyni canéda: Men Dareion av ἀnateinai oyranon tas es cheiras og eyxasthai ὧδε: Ἀll’ Zeu basileu w, epitetraptai otw hjem konger ting nemein ἐν ἀnthrwpois, Sy nonne selv menn fylaxon Perswn emoi te og Midwn ἀrchin, oyn wsper og edwkas: eI han di egw oyk eti deg basileys av Ἀsias, Sy han mideni at Ἀlexandrw paradounai ἄllw mi ï emon sier. oytws oyde respekt av motstandere ἀmeleitai osa skrifter klok prosjekter. fisin oytw Ἀrrianos. Nearchos de fisin, Ὅτι chalepoi τῶν aytw egenonto venner, Osoi ekomizon ἀrrwstounta ayton, Ὅτι stratias kindyneyoi pro av aytos: verste gar stratigou dette, men stratiotou. og MOI ἄchthesthai Ἀlexandros tois toisde dokei ord, Ὅτι ἀlitheis Te ontas eginwske og ypaition på epitimisei ayton. og ennå sitt utkast GF av ἐν machais tais og erwtos herlighet, kathaper ἄllis exittwmenoi tinos idonis, verste risikoen i ἀpechesthai i karteros. Ὅτι Ἀlexandros Makedwn thaymaston ebiwse av bion: tro eIrimenois tois echeggyon han den av ἀgwnwn gitt praksis. eyrein ἐν oyde estin panti allerede i verden kyklw en ἄndra, tosoytois katorthwmasi pleonektounta. tois Te ἀristois symfoitisas ἀndrasin gar, eIs Te grunner verste minus ἄkron εἰς epainoymenwn τῶν eyrethi: til GF hjem polemia gått, thaymasta og peithous ἄxia diepraxato heller. og respekterer Perswn Kong Dareion synapsas krigen, touton nika katakratos. kἀkeinos aIteitai εἰς diallagas elthein, dounai og aytw og datter av Rwxanin ekteskap virkelig respekterer. • alltid aytos hjem katastrepsamenos diefthari ethni av substantiv og respekt for kroppen idonas diwlisthise tas, Persikin Te endysamenos stolin, myriois han neois doryforoymenos, t’ Te pallakais chrwmenos, som kongenes Makedonikin synitheian pasan εἰς metarythmisai Persas, og Idiwn diablithentas ἀnelein tinas. Han indiske ἀfikomenos εἰς ysteron sin Kandakis av vasilissis arrestert i Idiwtoy schimati. og eIpen aytw, Ἀlexandre basileu, verden og dens syneschethis gynaikos du; eIrinin aytin epoiisato respekt og og stedet en ἀblabi diefylaxen. Ὅτι ἀndrasin enetychen av aytos sin tidligere Elladi Perswn ἐν liftheisin, ikrwtiriasmenois tas cheiras, Oys megalais dwreais efilofronisato og paremythisato. Εἰς han limnin Ἀlexandreia ἀfikomenos i kronen ἀpebalen, ombroy pollou katarragentos og gin av dienixato. og sin Kasandroy av pharmacon stratigou Idioy dexamenos esparachthi: og oytws tosoytois katorthwmasi av bion-metillaxen.

legg igjen et svar