Официално съобщение (09-9-14)

Продължава работата разкопки на хълма от Kasta ПЛИТЧИНА Ефория за праисторически и класически древности. Премахването на песъчливи почви продължава хоризонтално и целия шир на пространството, между преграда стена с кариатиди и третата стена, с цел да се постигне баланс на натиск и да се осигури постоянно статични адекватността на паметника, съгласно решенията на мултидисциплинарни технически екип.

Днес, представени на първия axonometriki дизайн представяне на погребален паметник, от архитекта на YPPOA k. Μ. Два крака с Lefantzi стени на които са, в една първа сфинксове, във втората кариатиди. Задачи за поддръжка и монтажа им продължава.

Продължи, също така, документация на цялата работа на археологическа изкопни работи, цифрови и конвенционални медии.

l_14882-

Оставете отговор