ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΕΤΈΦΕΡΑΝ ΤΟΝ ΣΚΕΛΕΤΌ ΤΗΣ ΑΜΦΊΠΟΛΗΣ

Durante más de un mes el esqueleto de su montículo Kasta Amphipolis permaneció en Museo de Amphipolis. Aquí y tres – ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΗΜΈΡΕΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ FICHAS ΑΠΘ

ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΊΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΎΛΟΥ
l_15423
Aquí y tres – cuatro días, Según la información de TheTOC, el material esquelético del monumento funerario del montículo tirada de Amphipolis se encuentra en los laboratorios de la Universidad Aristóteles de Tesalónica donde asignaron el estudio en colaboración con la Universidad Demócrito. A través de procesamiento especial para hacerse en’ estos lugares obtendrá respuestas a preguntas muy importantes: Él era un hombre o una mujer los muertos; ¿Qué edad tenía cuando fue enterrado; ¿Cuánto estatura tenía; Incluso un poco de paciencia. Finales de enero 2015 Vamos a saber.

Eso fue hasta ahora el esqueleto que los arqueólogos descubrieron la tumba del montículo en tirada 12 Noviembre durante la excavación bajo la supervisión de KI΄ Ephorate de antigüedades clásicas y prehistóricas, Katerina Peristeri; "El Museo de Amphipolis en bolsa especial junto con los suelos encontrados sin tocar una mano humana", Informe al Ministerio de cultura TheTOC ciclo.
Los resultados en enero

A partir de la persona, representado por los restos esqueléticos de la tirada del túmulo, será explorado en forma sistemática y científicamente ética el antropológico, contexto histórico y social de la población de Anfípolis.

El análisis de este material es parte de un programa de investigación más amplio, Eso incluye el enfoque holístico de una muestra de aproximadamente trescientos esqueletos, ΠΟΥ ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΑΜΦΊΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΎΠΤΟΥΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΆ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ ΑΠΌ ΤΟ 1000 Π.Χ ΈΩΣ 200 por ejemplo.

Deja un comentario