Apoteose af Homer

I “apoteose af Homer” (1827), beliggende i Louvre, Homer er kronet som udødelig. Hans ben er kendetegnet, Iliaden (med rød) og Odysseen. Omkring ham, hyldester hyldest nogle af de største vestlige kunstnere og forfattere, herunder Pindar (sammen med Lyra) og Sofokles (med Papyrus)

I apoteose Homer (1827), udstillet i Louvre, i Paris, The Bard er kronet som udødelig. Ved hans fødder er tal, der repræsenterer Iliaden (rød) og Odysseen (grøn)

Skriv et svar