Ποιος είναι μέσα στον τύμβο Καστά;

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (12/10/14):

“Η κεντρική παράσταση απεικονίζει άρμα σε κίνηση, που σύρεται από δύο λευκά άλογα, (φωτο 3), το οποίο οδηγεί γενειοφόρος άνδρας, με στεφάνι δάφνης στο κεφάλι (φωτο 4). Μπροστά από το άρμα απεικονίζεται ο θεός Ερμής ως ψυχοπομπός, ο οποίος φορά πέτασο, μανδύα, φτερωτά σανδάλια και κρατά κηρύκειο (φωτο 5). Η σύνθεση έχει κατεύθυνση από ανατολικά προς τα δυτικά.”

Для того чтобы причалить в лучшем образом выводы будет делать ссылку. Поспешим простое копирование из сочинений археолог (d). Лазариди

“Подтверждено существование храм Clio в Амфиполь художник Марсий историк, Он был потомком от Филипповой:

Это поистине Святой Amfipolei Clio, основан напротив памятника Risos на Хилл Таким образом.

Кроме того культ царя Фракии Risos, сын Iionews и Clio, что белее чем снег лошади были запущены как ветер, Это старейший известный поклонение в Амфиполь, Как уже упоминалось Гомером.”

l_15179-

Ιερό της Κλειούς

Храм Clio в Амфиполь

Добавить комментарий