Ο ΘΑΥΜΆΣΙΟΣ ΜΈΓΑΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ αντικείμενο ΤΗΣ ΝΈΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

Tridiastatoi yazıcılar ve sadık reprodüksiyon teklif birçok bilim yeni ufuklar açmak.
Onların yaratıcısı ArahomRadjah açıklar ve puanı hakkında övünme. Büyük bir “Bravo”.

Mfleuretalex7

 

Bir cevap yazın