Amphipolis.gr | Временна кулминация (за определени кръгове)..

..няколко километра. Но накрая нека да са пуснали си стрес защото е възвишен манифест.

filippoi1

Филип II в различни валути на Амфиполи мента

Оставете отговор