Amphipolis.gr | Spenningen kulminerer (for enkelte kretser)..

..Noen kilometer unna oss. Men til slutt de innløse sin angst fordi det er åpenbart uoverstigelig.

filippoi1

Filip II i ulike valutaer mynte Amfipoleos

legg igjen et svar