Amphipolis.gr | Profeten Daniel og det gamle testamente. Gådefulde henvisning til Alexander

KAPITEL 8- Den anden vision Daniels: Den duel af vædderen og gedebukken. Betydningen af ​​synet.

Den anden vision Daniels- Den duel af vædderen og gedebukken.

Dan. 8,1 I det tredje år af regeringstid Vasileos Valtasar, Det opstod for mig Daniel et syn, efter visionen, som tidligere havde skal se.

Dan. 8,2 Evriskomin til Susa i en befæstet tårn, der var placeret på det sted Helam. Der så han en vision. Jeg så, at, at evriskomin nær floden Ouval.

Dan. 8,3 Jeg løftede mine øjne· og så· og se, En Vædderen esteketo nær floden Ouval. Han havde to horn meget, en højere end den anden, og dette ikke nogensinde emegalonen på.

image012

Dan. 8,4 jeg så, Vædderen, at han ektypouse med sine horn mod vest, nord og syd. Ingen af ​​dyrene var umuligt at modstå, før det, ingen kunne blive frelst fra magt. Han gjorde det,Han ville så anedeichthi store og herlige.

Dan. 8,5 Jeg så med Pollin prosochin, og se, opstod en ged ged, bryde ircheto fra sydvest og skred op til hele landet. Og som med høj hastighed etrechen, Det viste sig, at det rørte jorden. Han havde mellem øjnene på en majestætisk horn xioparatiriton.

Dan. 8,6 Han kom til ram, havde ti horn og ram, som tidligere havde skal se til at stå i nærheden af ​​floden Ouval. Etrexen imod det med Olin brat kraft.

Dan. 8,7 Jeg så ham nå stammen. Molly var rasende

hun så ham, trykte liljen, han smadrede begge sine horn, og der var ikke mere kraft i liljen, at modstå det. Geden kastede ham ned på jorden og trampede ham, og der var ingen, at have magten, at redde ham fra ham.

Dan. 8,8 Denne ged af deres geder han blev stor og herlig. Men da han nåede denne store kraft og herlighed, et af hans store horn styrtede ned. Derefter spirede fire men horn i stedet for et, der var styrtet, og blev rettet mod de fire punkter i horisonten.

Dan. 8,9 ”Det blev simpelthen vores opmærksomhed på det tidspunkt meget stærkt horn, som blev overdrevet for meget i retning mod syd og mod øst og til stormagten..

Dan. 8,10 Stig op til himmelens kræfter. En del af himmelens styrker og en del af stjernerne faldt ned og blev trampet af dets folk.

Dan. 8,11 Denne overtrædelse fortsætter, μεχρις ότου ο αρχιστράτηγος του Θεού γλυτώση τους ανθρώπους του Θεού από την αιχμαλωσίαν. Εξ αιτίας του ανθρώπου αυτού, που εικονίζεται με το μεγάλο κέρατο, διεταράχθησαν αι προσφοραί τω θυσιών στο θυσιαστήριον της Ιερουσαλήμ, υπεδουλώθη αυτή εις εκείνον και όλα τα κατακτητικά έργα εκείνου κατευωδόθησαν, ο δε ναός του Θεού ηρημώθη.

Dan. 8,12 DEN κακός αυτός άρχων έπραξε καταυτόν τον τρόπον και επέτυχεν ει τας ενεργείας του, διότι οι προσφέροντες κατά την εποχήν εκείνην θυσίαν προς το Θεόν ημάρταναν και εποδοπατείτο εκ μέρους αυτών των ιδίων κάθε δίκαιον Θεού

Dan. 8,13 Ηκουσα τότε ένα άγιον να ομιλή. Ενας δε άγιος είπεν εις εκείνον, ο οποίος ωμιλούσε· “μέχρι πότε θα σταματήσου τα συμβολιζόμενα δια της οράσεως αυτής; Εως πότε θα εκταθή η κατάπαυσις της θυσίας και η εξ αιτίας της τιμωρίας ερήμωσις της περιοχής; Εως πότε ο άγιος ναός και το θυσιαστήριόν του, όπως επίσης και η δύναμις του ισραηλιτικού λαού, θα καταπατώνται όλα από τους εχθρούς;”

Dan. 8,14 Και εκείνος απήντησε· “έως ότου περάσουν διαδοχικώς δύο χιλιάδες τριακόσια ημερονύκτια. Τοτε θα καθαρισθή ο ναός του Θεού από την βεβήλωσιν”.

Η σημασία του δεύτερου οράματος

Dan. 8,15 Jeg, ο Δανιήλ, όταν είδα το όραμα, εσκεπτόμην και προσπαθούσα να κατανοήσω την σημασίαν αυτού και ιδού, εστάθη πλησίον μου κάποιος, ο οποίος είχε την εμφάνισιν ανδρός.

Dan. 8,16 Και ήκουσα την φωνήν ενός ανδρός, ο οποίος εστέκετο εν μέσω του ποταμού Ουβάλ, η οποία φωνή εφώναξε και είπε· “Γαβριήλ, εξηγησε εις αυτόν το όραμα εκείνο”.

Dan. 8,17 Αυτός ήλθε και εστάθη πολύ κοντά μου. Οταν δέ με επλησίασεν, εγώ κατελήφθην από δέος και θαυμασμόν και έπεσα αμέσως πρηνής με το πρόσωπόν μου κάτω εις την γην. Εκείνος δέ μου ειπέ· “Υιέ ανθρώπου, κατανόησε τούτο· ότι η όρασις αποκαλύπτει το τέλος του καιρού, του καιρού της βασιλείας των θηρίων”,

Dan. 8,18 Οταν εκείνος μου ωμιλούσε, εγώ είχα πέσει πρηνής με το πρόσωπον στο έδαφος, με ήγγισε, με εσήκωσε εις τα ποδια μου

Dan. 8,19 και μου είπε· “ιδού, εγώ θα καταστήσω εις σε γνωστά αυτά, τα οποία θα συμβούν, όταν θα λάβη τέλος η τιμωρός θεία οργή. Τα σημαινόμενα δια του οράματος συμβολίζουν το πέρας της κυριαρχίας των θηρίων.

Dan. 8,20 Ο κριός, τον οποίον είδες είναι ο βασιλεύς των Μηδων και των Περσών.

Dan. 8,21 Ο τράγος των αιγών είναι ο βασιλεύς των Ελλήνων. Το μεγάλο κέρας, το οποίον ήτο ανάμεσα στους οφθαλμούς του, αυτός είναι ο πρώτος και μέγας βασιλεύς των Ελλήνων.

Dan. 8,22 Η συντριβή του μεγάλου αυτού κέρατος και τα τέσσαρα αλλά, τα οποία ανταυτού εφύτρωσαν, υποδηλώνουν τέσσαρας βασιλείς από το έθνος αυτό, οι οποίοι θα εγερθούν, χωρίς όμως να έχουν και την δύναμιν του πρώτου.

Dan. 8,23 Κατά το τέλος της βασιλείας αυτών, όταν πλέον θα έχουν φθάσει εις την πληρότητά των αι αμαρτίαι των αποστατών Ιουδαίων, θα εμφανισθή ένας αδιάντροπος βασιλεύς, πανούργος και πολυμήχαν

ND.

Dan. 8,24 Θα έχη μεγάλην δύναμιν, θα επιφέρη αδιηγήτου καταοτροφάς. Θα φέρη εις πέρας τας ενεργείας του. Θα πράττη ο,τι θέλει και θα καταστρέψη ισχυρούς λαούς και αυτόν ακόμη τον άγιον λαόν του Θεού.

Dan. 8,25 Ο ζυγός της τυρανικής υποταγής θα, επεκταθή επιτυχώς εις λαούς. Θα ενεργή μετά δολιότητος, θα αλαζονευθή κατά τη καρδίαν αυτού και δια της πανουργία και των μηχανορραφιών του θα καταστρέψη πολλούς. Επάνω δε εις τα ερείπια πολλών θα σταθή αυτός υπερήφανος. Θα συντρίβη τους άλλους, με όσην ευκολίαν σπάζει κανείς ένα αυγό.

Dan. 8,26 Το όραμα των δυο χιλιάδων τριακοσίων ημερονυκτίων έχει και αυτό το νόημά του, είναι αληθές. Συ όμως τήρησε σιγήν, κράτησε ανερμήνευτον την όρασιν αυτήν, διότι αναφέρεται εις ένα απτομακρυσμένον χρονικόν διάστημα”.

Dan. 8,27 Επειτα από τας οράσεις αυτάς εγώ, ο Δανιήλ, έπεσα εις τεταραγμένον ύπνον, ησθένησα επί μερικάς ημέρας έπειτα από τας οποίας εσηκώθην και εξετέλουν, όπως συνήθως, τα έργα του βασιλέως. Ανελογιζόμην όμως με θαυμασμόν αυτά, τα οποία είδα και ήκουσα, χωρίς και να ημπορώ να εισχωρήσω στο πλήρες νόημά των.

 

Skriv et svar