ΠΡΟΣΕΓΓΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΉΡΙΟ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΤΑΦΉΣ ΤΟΥ Μ. Alexander

Mystery filer – Alexander den Store

Efter hans død, hans krop blev en af de mest hellige genstande i historien. Pilgrimme, fra menigmand til de mest magtfulde kejsere, besøgt og knælede før resterne af deres Gud-konge. Og derefter i løbet af en generation, alle spor af hans grav simpelthen forsvundet. Hvad skete der med Alexander krop? Var det ødelagt af en tsunami? Gjorde kristne opsat på at udrydde alle spor af andre religioner ødelægge det? Eller, som en historiker mener, gør det stadig eksisterer, omdøbt og æret som en helgen i en af ​​de mest glorværdige kristne basilikaer i verden? Med ingen arkæologiske beviser indikerer placeringen af ​​tabte grav vi er tvunget til at undersøge gamle øjenvidneberetninger mennesker, der besøgte graven og læg den i Alexandria.

Skriv et svar