Amphipolis: Tøft møte med "rebel anaskafewn" geolog

Katerina Peristeri uttrykker sin intense irritasjon og skuffelse i sine uttalelser til initiativet til geolog-speleologen og. Evangelou Kambouroglou skal holde en vitenskapelig presentasjon om Kasta-graven på det vitenskapelige møtet for det arkeologiske prosjektet i Makedonia og Thrakia. Avgjørelsen til Mr. Kambouroglou for å delta på AEMTH-konferansen, mot gravemaskinene, det bryter ikke bare avtalen mellom dem å gi tid til å studere funnene før en presentasjon. Mens du leder utgravingen, Fru Katerina Peristeri, bevegelsen til Mr. Kambouroglou er uetisk og uregelmessig, siden det er i strid med bestemmelsen i N. 3028/2002 Artikkel 39 Fr. 6, som fastsetter at for publisering av materiale som stammer fra en utgravning eller annen arkeologisk forskning må det foreligge tillatelse fra innehaveren av eneretten, som definert i avsnitt 3,4,5 og 7 Artikkel 39 av samme lov.

Ekstra, med sine uttalelser til ulike medier, Mr. Evangelos Kambouroglou, i sterk stil, spesielt mot Peristeris, som han hevdet presset og truet ham til ikke å delta i AEMTH, lovet avsløringer som ville velte visse rådende synspunkter om Casta Hill. Blant de andre, utfordrer teorien om at Leo var på toppen av graven og at bukten i stor grad er menneskeskapt.

I hennes uttalelser kl , Fru Peristeri gir sin egen mening om tvisten som har pågått de siste timene mellom graveteamet og en "ekstern partner" som beskrevet av Mr.. Kambouroglou. Bestemt, Fru Peristeri understreker følgende:

- "MR. Evangelos Kambouroglou, maksimalt ti dager gjensto i utgravingen, kommer på besøk fra tid til annen. Han var ikke en av våre hovedpartnere, akkurat nok til at det førte oss til feil konklusjoner, fordi han hadde fortalt oss for eksempel at han hadde sett en dør i det fjerde rommet, som selvfølgelig ikke eksisterte, det var en stolpe som var fjernet i gammel tid. Han gjorde andre feil, fordi han fortalte oss at gravkammeret ikke hadde noen forstyrrelse da det endelig viste seg at det var en stor forstyrrelse av plassen, han fortalte oss at ingen hadde gått inn der og at gravkammeret er urørt osv., noe som selvfølgelig var en helt feil vurdering. Dvs., Mr. Kambouroglou, ikke bare ga han ikke retningslinjene, men det feilrettet forskningen vår".

– Jeg forventer ikke at han kommer med noen alvorlige avsløringer ved AEMTH, fordi han ennå ikke har fullført noen seriøs forskning på området. Den er på et umodent stadium selv fremfor alt, han har ikke levert sin studie til vår tjeneste. Mr. Kambouroglou har ingenting å si som graveteamet ikke allerede har sagt.".

- "MR. Kambouroglou hadde ingen vesentlig involvering i utgravningen. Det kom bare på et tidspunkt, som geolog, for å se hva som skjer med jorda rundt – men også inne i monumentet, mens vi fortsatte med utgravingen. Egentlig er det imidlertid tre andre geologer som tar for seg problemet, det er et helt team av forskere under professor mr. Gregory Tsoka, Mr. var aldri alene. Kambouroglou. Han var tross alt en ekstern partner, han var ikke et sentralt medlem av graveteamet. Han tar alvorlig feil når han sier at forskningen er basert på hans egne funn, fordi han ikke er arkeolog, han er ikke engang en leder i hans tjeneste, Ephorate of Speleology, ledet av Mr. Andreas Darlas. Mr. Kambouroglou kom nettopp til Amphipolis som en fri lærd, og fra da av vet jeg ikke hvordan han bestemte seg for å oppføre seg som han gjør. Men det han gjør er ikke bra".

– "Ikke noe press heller, Det var heller aldri noen trusler fra meg til Mr. Kambouroglou, dette er uhørte ting, helt uakseptabelt og grunnløst. Han sier om press og trusler for å skape inntrykk".

- "Det er et dokument fra sentraladministrasjonen i departementet mot Mr. Kambouroglou, der det eksplisitt påpekes at han bryter regelverket og selve arkeologisk lov med sin kunngjøring til AEMTH. Jeg ringte Mr. Kambouroglou og, veldig vennlig, Jeg sa til ham at «du kan ikke tale på konferansen, siden alle i gruppen kollektivt har bestemt seg for ikke å snakke. Hvorfor registrerte du deg uten å informere oss?;«Han hørte meg ikke, selvfølgelig, han ignorerte meg. Han sa til meg "Jeg vil gjøre hva som helst,det jeg vil ha". Dette er ikke korrekt og etisk, enten er vi et lag eller så er vi det ikke. Og til tross for at han ikke var et sentralt medlem av laget, vi lyttet til ham, vi ignorerte ham aldri. Men uheldigvis, hans oppførsel skuffet oss".

– Vi var blitt enige, med hele graveteamet, at vi ikke skal snakke på AEMTH, å studere, for å løse spørsmål vi har, å forstå osv., å presentere funnene våre, fullført og fullstendig detaljert på neste konferanse, den 2016. Mr. Kambouroglou, han spurte oss ikke engang, han fikk heller ikke tillatelse fra noen i gruppen til å delta på konferansen, han informerte ikke engang de tre andre geologene på laget, en av dem er sedimentspesialist".

– Jeg har et veldig vennlig forhold til alle kollegene mine, ikke bare med Mr. Kambouroglou. Og vi hadde jobbet sammen fra tid til annen, men jeg er imponert over oppførselen hans, med så mye bitterhet mot oss. Jeg har ikke gjort ham noe, akkurat ham som andre mennesker, han vil ha litt publisitet fra Casta. For personlig vinning, Jeg innbiller meg. Og jeg er veldig lei meg".

Arkitekt og sivilingeniør tilbakeviser Mr. Kambouroglou

Arkitekten for utgravningen i Amphipolis, Mr. Michalis Lefantzis som en av de tre medlemmene av kjerneforskerteamet, med et kritisk bidrag til arkeologisk forskning fra første stund av arbeidene 2012, understreker at «utover hans uetiske holdning, Mr. Kambouroglou har ikke rett til å uttale seg om saker som ligger utenfor hans ekspertise. Sier, f.eks. at Leo ikke var på toppen av graven. Må jeg få lov til å minne om at i løpet av de ti eller så dagene han var i Amphipolis eller under hans påfølgende sporadiske besøk, Mr. Kambouroglou Jeg kan ikke forestille meg hvordan han klarte å nærme seg temaet Leo og pidestallen hans, enn si de arkitektoniske trekkene ved de firesidige eldgamle fundamentene som har en viktig rolle i forskningen, den første på toppen av haugen og den andre på punktet der skulpturen til slutt ble plassert på en konvensjonell sokkel av Oscar Broneer. Jeg tror heller ikke han kan vurdere de spredte marmormedlemmene som tilskrives dette monumentale ensemblet eller til og med delene som tilskrives skulpturen. Og selvfølgelig kjenner han ikke til de arkitektoniske problemstillingene, dataene fra utgravningen i forhold til områdets historiske topografi, men heller ingenting som hadde blitt ødelagt under undersøkelsen. Jeg husker også at graveteamet tilbød sin udelte støtte til Mr. Kambouroglou til tross for hans alvorlige feil, slik som hypotesen om eksistensen av en dør på den nordlige veggen av gravkammeret. Mer generelt, i alle fall, vi hadde all tilbøyelighet til å dele våre synspunkter med ham, men han nektet engang å diskutere med oss. Mr. Kambouroglou samarbeidet ikke med graveteamet og forsøkte ikke å bidra til syntesen av dataene i et tverrfaglig samarbeid. Mange ganger påvirket han ledelsen selv i tekniske spørsmål, fortrenger ingeniørene, det vil si arkitekten og sivilingeniøren for utgravningen, selv om vi var de som hadde ansvaret".

Mr. Dimitris Englesos, sivilingeniøren som er betrodd det tunge ansvaret for å holde, i hovedsak, monumentet står, forhindrer dens kollaps, han begrenser seg også til spørsmålene om sin spesialitet og ønsker ikke å involvere seg i en vitenskapelig debatt gjennom uttalelser til pressen. Han presiserer at han ikke var involvert i å bestemme riktig tidspunkt for kunngjøringer angående Casta-graven, men dette, som fastsatt av arkeologisk lov, faller inn under den respektive utgravningslederens eneansvar. Men, Mr. English påpeker at "Mr. Kambouroglou erklærer, med en viss arroganse, at "jeg risikerte livet mitt ved å gå inn i et forberedt kammer".

Dette kan få alle slags konsekvenser for ham og sønnen eller de han lokket med seg inn i monumentet ukontrollert før støttetiltakene ble satt i verk.. Men ansvaret for alt som skjedde inne i monumentet, det ville bli dødelig overført til prosjektingeniøren. Jeg mener at risikoen var en fullstendig upassende handling fra Mr. Kambouroglou, som valgte å ignorere rådene våre for tålmodighet. Både jeg og Mr. Lefantzis og Peristeri insisterte på å fullføre umiddelbare støttetiltak før noen av mannskapet, forskerne etc. kunne bevege seg med absolutt sikkerhet inne i monumentet.

Også, Mr. Kambouroglou kalte nettverket av innlegg som "jernteppet": Til tross for dette, metallelementene var nødvendige for sikkerheten til monumentet, det var ingen overdrivelse.

Og til og med fra nyere beregninger, det ser ut til at det er behov for ytterligere tillegg for stabiliteten til monumentet på mellomlang til lang sikt.

Slutten, fordi Mr. Kambouroglou sammenlignet monumentet med en hule eller tunnel, noe som også ble sluppet i media, Jeg vil si at hulen er en naturlig tilstand, selvbærende, det er ikke engang en pipe, fordi ingenting måtte åpnes og støttes. Som jeg analyserte på YPPO-konferansen for Amphipolis i november, det konkrete bygget karakteriseres som et "teknisk prosjekt med graving og utfylling", "klipp og dekk". Det vil si at den ble bygget og fylt, så ut fra dens mekaniske oppførsel, det har ingenting med en hule å gjøre".

Etterforskningen ved graven fortsetter

Stenger hennes plassering, lederen av utgravningen i Amphipolis, Fru Katerina Peristeri bemerker at "ved anledning, Jeg vil gjerne si at vi gjør en virkelig viktig og seriøs forskning på hele gravkomplekset til Kasta-graven, vi har alt godt humør og vilje til å fortsette forskningen vår. Allerede med teamet til Mr. Grigori Tsoka har startet en geofysisk undersøkelse som vil fortsette og selvfølgelig skjuler bakken andre hemmeligheter, det er ikke bare monumentet som ble funnet, det er mye mer som skal avsløres, og vi må fortsette i små og jevne skritt. Men alle partnere må stå sammen, det er ikke mulig for noen mennesker å bli distrahert og søke denne lille publisiteten som Amphipolis grav gir. Det er synd, Beklager for det.

Kilde: www.protothema.gr

legg igjen et svar