TAFI НА M. ALEXANDROU И ПРИКЛЮЧЕНИЕТО НА LEIPSANWN

Александър Инвинсибъл

Като го знае, Александър умира във Вавилон 323 например. Там мъртвите в Херодот, Страбон и moymiopoioyntan не Stobaio нито кремирани но thaptontan, разположени в мед или восък. Същото е, Що се отнася до китка на Александър, въпреки че той е погребан в Македония довели 321 стр Ch. от Дамаск по насилствен начин от Птолемей (a)’ в Египет (Павзаний, Arrian, Елиан). Там в основните информация е погребан в свещения град на Memfi “Според Македонски закон за кремация” (Павзаний, Parium хроника, Kurtius Руф).


Друга гледна точка е, че той веднага е бил отведен в Александрия, където е бил погребан (Diod. Сицилийски) се счита за невъзможно поради това, че е било технически невъзможно да се подготви великолепният мавзолей, предназначен за неговото погребение и по други причини.
Царица Роксани с малкото си дете “те пристигат същата година в Македония и през 311 г. пр.н.е. те са били убити от Касандър в Амфиполис и костите им са разпръснати” (Diod. Сицилийски, Страбон, Джъстин [ап]). Град Амфиполис е относително близо до Вергина и беше лесно да ги транспортирате до царските гробници.
Първата кремация на мъртвия Александър в Мемфис се потвърждава, наред с други неща, от факта, че според. Антропология, (A). Барциока “…скелетът на покойника от гроб II е кремиран сух (земя), освободен от плътта си”. Ако това е точно, тогава това означава, че във Вергина вероятно имаме препогребение на същия крал.

Друга сериозна антропологична находка за костите от същия гроб е фактът, че според проф. Антропология, Н.И. Сухо сирене, “този скелет беше почти завършен, дори много малките парченца бяха събрани. Костите бяха внимателно измити и пепелта почистена. Останалите костни фрагменти бяха сортирани по размер и дължина и поставени анатомично изправени в урната. В горния слой са намерени фрагменти от черепа, в средния слой са разположени диагонално малките кости на посткраниалния скелет, а в долния слой са разположени дългите кости на крайниците” (Гръцки археологически вестник, 1981).
Вместо това, пак според него, женските кости от преддверието на същата гробница “те бяха по-малко и изцапани с пепел и не можеха да бъдат напълно възстановени”.
Според мен това се тълкува, че тези останки са били транспортирани и погребани във Вергина от две различни места, какъвто е случаят с М. Александър и съпругата му кралица Роксани, чиито кости, както е споменато по-горе “бяха се разпръснали” и след това не всички бяха събрани.
Според получените данни, всички лични вещи на М. Александър и Роксани, както и оръжията му следват Антигон Гонатас, след 274 пр.н.е, кралското семейство в гробниците на Вергина, където са намерени. За гърците в древността е било свещена традиция да пренасят костите на царе, умрели в чужди земи, в родната им земя и останките на М. Александър не могат да бъдат изключение от тази традиция..
Както също се оказва, древните македонци “след два неуспешни опита, през 321 пр.н.е” най-накрая успяха -както показват всички факти, споменати в книгата ми- да се отстрани вероятно от Мемфис- тленните останки на М. Александър (Diod. Сицилийски, Елиан). Това, както вярвам, е направено преди да бъдат прехвърлени две години по-късно от Птолемей А’ или дори повече години от Птолемей II’ в Александрия, (Павзаний) заменяйки ги с други чужди реликви или идол (чучело) на Александър те видяха, ако са видели по-късни римски императори.
Казваме идол (мумия) тъй като както бе споменато по-горе тялото на М.Александър не е мумифицирано, а е изгорено предварително и следователно мумията, която са видели, не може да е истинска.
Египет е известен от древни времена като страна на невероятни идоли (Diod. Сицилийски). Мнение по този въпрос може да се направи от книгата на египетския археолог Абас Чалаби, която включва невероятни идоли на египетски принцове и царе.
Откритието 1887 в така наречения Ливански Сидон “Саркофаг на М. Александър” Мисля, че може да не е свързано с неговото приключение с реликта. Разбира се, не е намерен древен текст, който да се отнася до повторното погребване на М. Александър от Египет в Ейгес (Vergína). Те обаче са споменати от: Ариан, Плутарх, Страбон и други историци, за които са писали древногръцки автори “смъртта и погребението на М. Александър”, но всички те са били изгубени, както и 7-ма книга на Страбон, които се отнасяха до Македония.

Оставете отговор