Amphipolis. gr | O APOSYMBOLISMOS TIS MYTHIKIS SFIGGAS

texn_3.3.10_101Φί Σφίγξ «σφίγγει» τὰ θύματά της μέχρι θανάτου…

Κόρη τῆς Ἔχιδνας καὶ τοῦ Τυφῶνος καὶ προϊὸν αἱμομιξίας, ἡ Sfigx τῶν ἀpotelei τὸ teratwdes model and ἀdynamiwn of yperbolwn of our eaytou. Is a from home more complex symbols of Ellinikis mythology, kathws presents four forms:
(a)) Kefali Virgin (i.e.. young girl)
(b)) Στῆθος καὶ φτερὰ πτηνοῦ
(c)) Σῶμα λέοντος
(d)) Οὐρὰ ὄφεως
Number 4 εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν τεσσάρων στοιείων ποὺ συγκροτοῦν τὸν ὁρατὸ κόσμο, only in the case of the Sphinx are they in complete instability.
(a)) Κεφαλὴ παρθένου-στοιχεῖο ὕδατος
⁇ Ἡμορφιὰ τῆς κεφαλῆς εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀναξιόπιστη, διότι ἐξαπατᾶ ἐκείνον ποὺ βλέπει τὴν Σφίγγα καὶ τὸν ἐμποδίζει νὰ δεῖ τὴν δολιότητα καὶ τὴν διαστροφὴ ποὺ βαθβει τὸ ὑπόλοιπο σῶμα της. Ἡ κεφαλὴ τῆς Σφιγγὸς kombinζεται μὲ τὸ στοιχεῖο τοῦ ὕδατος, because her beauty stimulates emotions, ποὺ παρασύρουν τὴν ψυχὴ σὲ λανθασμένες ἐκτιμήσεις. Ἄλλωστε καὶ τὸ νερὸ ἔχει αὐτὴν τὴν ἰδιότητα νὰ δημιουργεῖ λανθασμένες ἐκτιμήσεις γιὰ τὰ ἀντικείμενα ποὺ βρίσκεται ἐντός του, καθὼς παραμορώνει τὸ μέγεθός τους καὶ τὴ τρόπος τους.
Therefore, κεφαλὴ παρθένου καὶ ὕδωρ συμβολίζουν τὴν ἐξαπάτηση, καθὼς καὶ τὴν ε⁇ κολη διολίσθηση σὲ προσδοκίες καὶ φαντασιψεις χωρὶς ἀντίκρισμα.
(b)) Στῆθος καὶ φτερὰ πτηνοῦ-στοιχεῖο ἀέρος
Τὸ στῆθος τῆς Σφιγγὸς εἶναι συνήθως στῆθος πτηνοῦ καὶ ὄχι γυναικας. Εἶναι καλυμμένο μὲ φτερὰ καὶ μοιάζει προτεταμένο καὶ ντυμένο θυμώντας γυναικεῖο στῆθος καὶ διεγείροντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν φαντασία μὲ τὴν προοπτικὴ μιᾶς ἡδονικῆς ἀπόλαυσης. Ἡ προσμονὴ τῆς ἀπόλαυσης παραμένει στὴν ψυχὴ ὡς ἀνεκπλήρωτος πόθος, γεμίζοντάς την μὲ ἄλεγ γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς ἀνέφικτου πράγματος.
Τὰ φτερὰ ὠθοῦν αὐτὴν τὴν φαντασίωση σὲ πιθανές, ἀληθοφανεῖς καὶ μὴ πραγματικὲς «πτήσεις». Τὰ φτερὰ λόγῳ τοῦ μικροῦ τους μεγέθους δὲν μποροῦν νὰ βοήθειασουν τὴν Σφίγγα νὰ πετάξει. They symbolize not the ability to ascend, ἀλλὰ ἁπλῶς τὴν ἀνεκπλήρωτη ἐπιθυμία, καθὼς καὶ τὰ δεσμὰ τῶν φαντασιώσεων (mainly of genital instinct).
The protruding chest of the Sphinx symbolizes lust, ὁ ίαποία παρασύρει τὸν θνητὸ ἄνθρωπο σὲ φανταστικὲς ἐρωτικὲς περιπτύξεις ποὺ δὲν βρίσκεται νὰ γεγονποιηθοῦν. Τὰ φτερὰ δηλώνουν ἐπίσης τὴν περισσότερα ττηταν λογισμῶν, like the speed of the air. Οἱ σκέψεις εἶναι ἀόρατες καὶ ἄρρητες, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἀήρ. Τὸ μικρὸ μέγεθος τῶν φτερῶν, well, συμβολίζει τοὺς ἀσήμαντους καὶ φθοροποιοὺς λογισμοὺς ποὺ γεννᾶ ἡ Σφίγξ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κρατοῦν τὸν ἄνθρωπο καθηλωμένο στὰ φθαρτὰ, γήινα καὶ ἀσήμαντα πράγματα.
Attic Sphinx c400BC
(c)) Σῶμα λέοντος-στοιχεῖο γῆς
Τὸ σῶμα λέοντος συμβολίζει τὴν ἀνεξέλεγκτη βασιλικὴ ἰσχύν, ἡ ίαποία ὁδηγεῖ στὴν καταδυνάστευση τῶν ἄλλων ὄντων ποὺ τυχαίνει νὰ βρίσκεται στὸ გარემო του. Κανονικὰ ὁ λέων ἀντιστοιχεῖ στὸ στοιχεῖο τοῦ πυρός, καθὼς ἡ βασιλικὴ ἐξουσία ἔχει τὴν ἔδρα της στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Λέοντος ποὺ θεωρεῖται πύρινο ζώδιο. Ὅμως ἡ Σφίγξ ἔχει μόνο τὸ σῶμα τοῦ λέοντος καὶ ὄχι τὴν κεφαλὴ καὶ τὸ στῆθος του, στὸ ὁποῖο κανονικὰ ἑδράζεται τὸ πῦρ. Συνεπῶς τὸ σῶμα τοῦ λέοντος ἀπὸ μόνο τους δὲν μπορεῖ νὰ φέρει τὸ στοιχεῖο τοῦ πυρός, ἀλλὰ τὸ στοιχεῖο τῆς γῆς, καθὼς τὰ چهارρα πιά του στηρίζεται σἰ θέση ἰσχύος πάνω στὸ ἔδαφος. Σῶμα λέοντος καὶ στοιχεῖο γῆς δηλώνουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν δυνατὴ ἐπιθυμία γιὰ ἐπικράτηση ἔναντι τῶν ἄλλων, τὴν δίψα γιὰ ἐξουσία καὶ τὴν καταδυνάστευση τῶν προσώπων τοῦ გარემოτος.
(d)) Οὐρὰ ὄφεως-στοιχεῖο πυρὸς
⁇ Οὐρὰ τὴς Σφιγγὸς καταλήγει σὲ κεφάλι ὄφεως. ⁇ Ὄφις συμβολίζει τὴν δύναμη τῶν ἐλεγχόμενων λογισμὼν, But in the case of the Sphinx, ἐπειδὴ βρέκεται στὴν οὐρά της, συμβολίζει τὴν δόλια σκέψη ποὺ λογπολογίζει τὰ πάντα μὲ bingeh τὸ προσωπικό της συμφέρον, καὶ μάλιστα εἰς βάρος τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. Ἐπίσης ἐνῶ τὸ σύμβολο τοῦ ὄφεως ἀντιστοιχεῖ κανονικὰ στὸ στοιχεῖο τῆς γῆς, στὴν κατάσταση τῆς Σφιγγὸς ἀντιστοιχεῖ στὸ στοιχεῖο τοῦ πυρός. ⁇ Σφίγξ κατευθύνεται ἀπὸ τὸν ἀρρωστημένο λογισμὸ τοῦ ὄφεως ποὺ βρίσκκεται στὴν οὐρά της καὶ ὄχι στὴν κεφαλή της.
Total, τὸ συμβολο τῆς Σφιγγός δηλώνει ὅλα ὅσα εἶναι καταστρεπτικὰ γιὰ τὸν βίο τοῦ ἀνθρώπου:
(a)) deception (κεφαλὴ παρθένου)
(b)) unfulfilled expectations (στῆθος προεταμένο, usually birds)
(c)) smallness (φτερὰ πτηνοῦ)
(d)) cunning (οὐρὰ ὄφεως)
Source: Ἀλτάνη, Ἑλληνικὸς Διαλογισμός, Tom. 1, s.. 96-107.
http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr

Leave a Reply