Helenistik dönemde sigara Yunanlılar Rumlar tarafından tedavisinde

784px-jean_auguste_dominique_ingres_apotheosis_of_homer_1827

Biz, Alexandreis, Antiocheis, Seleykeis,
ve çok sayıda Epiloipoi Yunan Mısır ve Suriye
K ' böyle Mideia, ve Persidi, ve diğerleri.
Onları geniş toprakları,
Düşünceli ayarlamaları çeşitli drasi ile.
Ve Koinin Yunan lehçesi
Baktrianin pigamen olduğu gibi, Hintliler.
(Alıntı" 200 p. X. » tarafından. Cavafy.)

Büyük İskender'in kampanyasıyla dünyaya Yunanlıların genişleme, kendi aralarında ve diğer insanlara karşı davranışlarında hem Yunan davranışlarında köklü değişikliklere neden oldu. Doğu'nun yeni Yunan şehirleri Yunan dünyanın her bölgesinden Yunanlıları geldi. Yunan çok farklı kökenleri birlikte yaşama dilinde ırk farklılıklarının normalleşmesine yol açtı, kanun, din ve gümrük. Farklı elementlerin yeni bir kalite kontakları yoluyla elde toplantı Yunanlılar ve "barbarlar". İnsanlar artık toplu öncelikle bireysel değildi kimliklerini yeniden tanımlamak zorunda. . Helenistik dönem bireyciliğin temel bir özelliğidir nedeni budur, evrensellik Helenistik kültürün yönleriyle önemli bir rol oynar iken. aynı zamanda, büyük deneyim Yunanlıları edinilmiş, dilde bir birlik oluşturan olarak algılanan gibi daha "barbarlar" kendilerini ayıran, eğitim, yaşam tarzı, kültür, özgürlük için "ivme". (Gehrke, H. -J. 2003:113)Ve Yunanlıların ilk kuşak Doğulularla ile herhangi temastan kaçının eğer, Daha sonra ırk karıştırma kaçınılmaz. Bu bölmeye sonbaharında da yardım ettiğini Kinikler ve daha sonra Stoacılar, Onlar "kozmopolitizmin" kavramını yarattı ve tüm insanların kardeşliği desteklenen. Neredeyse yüz yıl İskender'in ölümünden sonra, Eratosthenes o Yunan ve Varvarous2 ayrılmıştır insanlara haksız olduğunu savundu, ancak sayesinde veya kötülük temelinde ayırt edilmelidir. ((Wilcken1976:393). ancak, Dihle desteklerin olarak (1998:102)Helenistik tarihin bakış Yunanlılar "barbarlar" için bu zaman vardı fikri üzerine ayrıldı nasıl gösterdi. "Barbarlar" eilkyan püskürtüldü iken, Yunanlılar karakterize güven sarsılmış beri. Helenistik döneminde Rum tarafından sivil Yunanca adresleme konusu beş bölümden olarak ele alınacaktır. İlk bölüm İskender'in ideolojik konumlandırma iki aşamadan çalışma olacak, Yunanlıların üstünlüğü iman faz cetvellerle destekleme faz, halkların siyasi birleşme yoluyla. Bu konuda Sonra Ardıllar politika çalışması. Bu arada ikinci bölümünde ise incelenen edileceği Yunanlılar "yabancı" yorumlanır, kendi algılarına göre (Rum çeviri). Bu onların tutum tipik ayrıca tasvir yoludur. Üçüncü bölüm takip Hellenleşme politikasına referans verir, ortak hukuk uygulaması ve Helenistik ortak dilin kullanımı yoluyla, Çatı diyalektine edildi, oluşturarak şehirler ve dini gelenek. Dördüncü bölümde Stoics ve Epikurosçular düşünsel sistemlerine değinmektedir, insan doğasının evrenselliğini savunmak için teşebbüs edenler, ne olursa olsun insanların ırk veya dil. Bitiş, Beşinci bölümde Yunanlılar ve Mısırlılar arasında gelişen tuhaf ilişkiyi göstermektedir, Yahudiler ve Batı halkları.

yöneticilerin ideolojisinde Yunanlıların üstünlüğü hissi.

muhteşem geleneğin devamı olarak bir Panhellenik savaşı tutmak için duygusal koşullardan biri 480 p. X. , Perslere karşı "barbarlar" karşı Yunanlıların üstünlük duygu. Bu duygu sadece savaş Cunaxa to401 m sonra On Bin perionymi inişi sırasında Yunanlılar tarafından gösterilen kanıtlanmış cesaret dayalı değildir. X. , ama esas Yunan biliminde, teknoloji, sanat ve kültür. (Fiyat 1996:466)Bu duygu . üstünlük M kampanyasının duygusal fon oldu. Alexander sadece onun iş ilk aşamasında. İkinci aşamada, girişim hükümdarlarının ideoloji tarafından yönetilir. (Dihle 1998:67). Şimdi hakim Fikir silahlarla bir ülkenin fethi fatihi ülkenin kendisi ve torunları gelmek şartı haklı olduğunu, kalıtsal özellik olarak (Gehrke 2003:77). fatihi nihai despot hak. Bu fikir, ancak zor Yunan şehirlerle despot bağlamanızı kolaylaştırır, siyasi oluşum hangi, varsayılan özgür ve özerk. yöneticilerin İkinci bir özellik, dini boyuttu. Doğu'da, cetvel ölümlü tanrılara en yakın, bazen oğul veya ülkesinin üstün ilah canlanmasını iradelerini devretme ve. Yani, edebi kaynaklar Mısır kolayca fethetti tanıklık, Alexander sadece Pers boyunduruğundan Mısır kurtarıcısı olarak takdim edilmemesi nedeniyle, ve Apis ve diğer yerel tanrılara değerleri atfederek rahiplerin sempati kazandı. Ona kendi ayrıcalıkları defans gördü ve firavunların halefi diyoruz hızlı edildi (Tsimpoukidis 1989:106).

athena PROMACHOS - Atina City koruyucusu Tanrıça

birleşme politikası.

giderek İskender'i fethediyor hükümdarlarının Bu fikirler. kutsal misyon ve yöneticilerin doğu geleneğine kabul bilinci "barbarlar" ile ilgili tavrını değiştirdi. kralın hürmet dahil Pers mahkemenin ki tören tanıttı, Medya ve Bactrian izin yetkililer görevlerinden tutmak, O kızları İran aristokratlar ile Makedon-Yunan evlilik kitlesel olmaya kör ve bakım bir prensesi evlendi. O varlığını kaybetmek bu şekilde Yunanlılar ve "barbarlar" arasındaki kontrastı çalıştı (Dihle 1998:70). Ama hükümdar Ellinomakedonikou yerel hanedan gelenekleri katıldı iken, örgüt tanıtılan yeni formlar antidraseis4 neden olurken. Doğu'da İskender'in uyarlanmasını halklarının entelektüel bütünlüğü Yunanlıların geleneksel kavramların bir dönüm noktası oldu. Eski Yunanlılar yazarlar Alexander niyeti hepsi bir arada yarışları birleştirmek ve yeni bir niteliksel olarak insanları yaratmak olduğuna inanıyordu, "Ellinoperses". Ancak birleşme fikri Alexander için bir "kardeşlik" Doğu ile bilinçli bir çaba batı birliği değildi, ama yorumlanmalı, Tsimpoukidi göre (1989:110)siyasi hesaplama Alexander yeni bölgelerde dayanak bulmak için ve Doğu'nun yerli aristokrasi ile Yunan Makedonların egemen sınıfın birlikteliğini teşvik etmek. ancak, çaba Yunanlılar yaklaşım değil- Yunanlılar, kalmıştır, zaman Gehrke (2003:78), Basit bir arada yaşama ve karıştırma herhangi formları daha ziyade istisna. Yaratmak ortak ellinopersikis egemen sınıf gerçekleşti asla (Walbank 1993:83) Ama krallık aşağıdaki siyasi gücü geliştiği etrafında parlak bir merkezi olmaya devam. Ve ne kadar mülkiyetinde yeni toprakları ilhak eğer yeni monarşiler çalışıyor, çıkarları sürekli Yunan tarihi eski merkezinde etrafında döner. (Ne. p. ). Birçok tarihçi Doğu'da karşılaşılan ahlaksız ve rahatına düşkün yaşam tarzı ile temas halinde Rumların düşüş bağlıyor. ne Alexandrian ne de Babilliler veya Doğu'nun diğer büyük şehirlerin sakinleri Grekoromen tarihçiler arasında iyi bir ünü vardı nedeni budur. Tsimpoukidis (1989:109) Bu objektif bir bakış dikkate almaz, Bu Yunanlıların önsel entelektüel üstünlük esas vardır.

72341_543789455655892_1870330602_n

2. Varislerin muhafazakar politika.

ırk alaşımı için İskender'in planları Babil'deki ölümünden sonra terkedilmiş. Varislerin tutumu muhafazakar ve gerici oldu. baskınlık Makedonlar için kafchomenoi sadece Asyalılar yerli vatandaşları olarak gördü, fatihlerin ayrıcalıkları hiçbirini tanımıyor.

İskender'in imparatorluğunun toprakları hanedan kural oluşturarak "doriktitos ülke" ve nesilden nesle özel mülkiyet olarak Ardıllar klirodotountan edildi. Ve Makedonya'da eski ataerkil krallık ordudan gücünü çekti ederken, laoprovlito karakter vardı ve primus inter pozisyonu soyluları ortakları arasında pares kral için ayrılmış, Ptolemaiosların krallık, ve ki Selefkiler yabancı sınırlı bir azınlık hakim, Makedonlar ve Rumlar, hangi yerli nüfusu yöneten (Gehrke 2003:18, Walbank 1993:87). yetkililer, Hatta kral gururla kendi adına ulusal "Makedon" eklemek. Yabancılar vasilia5 lehine görevlerinden var. satraplarınca olanlar Makedon kökenli eş zamanlı ve onların alanının Başkomutanlığı oldu, Yerli nüfus yöneticiler geliyor ise onları komutanların Makedonlar yanında olduğumuzu. (Bengtson 1991 :370). Yeni güç sistemine girmeye birisi Yunan kültürünü benimsemek veya iddia etmekti için, ancak, Yunan atalarından tek yolu köken. (Fiyat 1996: 464). Yunan kültürü kadar prestij Bayan etkili pozisyonlar için gerekli beceri olarak Yunanlılar ve olmayan Yunanlılar tarafından benzer bir değerlendirmede zevk (Easterling-Knox1994: 48, Gehrke 2003:112). Yunanlılar onlara erişim seaxiomata6 verecekti kendi ana Yunan eğitimden mesafe tutmaya çalıştı. Helenistik devletler hükümetleri çeşitli kanun ve kanonismous7 ile bu trendi güçlendirdi. 3. yüzyıl sonlarında kez bireysel vakalarda gördüğümüz, Yerel yüksek derecelerin üyeleri eğitimli Yunanlıların çembere kabul edilecek, Adlarının yanında Yunan adı yerleştirme. 3 yüzyılda Yunan ruhunun hakimiyeti benimsenen. Makedon hükümdarları üzerinde Yunan ruhu "evrensel" bir devlet yarattı. Kesinlikle Doğu halkı Rumların entelektüel yaratılması kaybolur ve özerk bir şekilde sadece olurdu uygun reformcu geçinmeye uyandırmak üzereyken etmedi.

Yunanlılar Yunan standartlara göre yabancı dünyayı anlatmaya çalıştı. yorumlama Bu tür (Rum çeviri), Uzun bir geleneğe sahip, Özellikle egzotik tanrıları açıklarken. Herodot Osiris tanrısı Dionysos gördüğümüz ve Megasthenes Herkül ile Krishna Hint panteonu eşdeğer. interpraetatio Graeca felsefik temeli vardı. Her felsefi scholes8 istediği doğallık ideali ile bağlantılıydı. eğilim ancak kendi kategorilerinde dünyayı yorumlamak Yunan onlar görmüştü hepsi açıklamasını değiştirebilir sonuçlandı ve "barbarlar" dünyasından öğrenilen. eğitimli Yunan İçin, yabancı halklar ve onların tuhaf hayatı ile karşı karşıya kim, aceleci kararlar felsefesi yanında korunan düşünce felsefi formasyonu manevi yaşamın özü olduğu, Onlar "doğru geçim" sanat ve bilim olarak kabul (Dihle 1998:89-90). Bu Helenistik kültürün özelliği etnoloji ve güzel sanatlarda, özellikle belirgindir, Beyanlar egzotik halkların temsilcileri belirgin sempati ve anlayışla tasvir bakın, kendi özel karakteristikleri şaşırtıcı bir doğrulukla atfedilen iken. Örnek savaş-Gal Pergamon Kings kupa temsil edildiği gibi, Bu kaybedenler büyük bir hassasiyetle tasvir ederken, ki kaybeden saygı gösterilir. Nouveau gencin performansı da Alexandria gerçekten gerçekçi tasvirleri garip egzotik formları ile gerilim Helenistik sanatçılar gösterir (Dihle 1998:90-91).

10616686_10201712817260826_8018699570643736803_n

Hellenleşme politikası.

İskender'in zaferleri ile yaratılan yeni dünyada Hellenizmin yayılmasına ve varislerin Helenistik krallıkların kurulması için siyasi koşullar. Yeni şehirlere Göçmenler yeni ana dili de getirdiler oluşturulan, hayatın farklı yolları ve bunların siyasi kurumlar. Bu kentler temelini oluşturuyordu ve Hellenleşme Afganistan ve Hindistan gibi yeni fetihler demektir (Walbank 1993:195, Fiyat 1996:460). ne büyülemektedir, Easterling göre- Knox (1994:46), Helenistik dönemde Yunan dünyasında geniş bir coğrafyaya rağmen kültürel omoiogeneia9 ziyade. İlk Selefkiler bilinçli şampiyon bir politika ekmakedonismou ve yerelleştiriciler olarak kendilerini kabul. Selevkos A. tarafından kurulan şehirler bilinçli bir program ekmakedonismou10 ortaya. Yeni şehirlerde onlar Yunanlılar ve Makedonlar yerleşimciler ve Yunan kültürü ile kök saldı kurdu. Yunan hümanizmi ile temas, Yunan dini inançlar ve Yunan Yaşam yolları, Asya'da yaşayanların izlerini bıraktı ve sosyal hayatın her alanında ileri kırdı. Ama bu kent merkezlerinde ağırlıklı oldu, kırsal alanlarda çok az etkiye sahipken. (Tsimpoukidis 1989:111)2. yüzyılda Babilliler Yunan tipoloji yazılmış Yunan adları ve belgeleri almak. (Bengtson 1991: 372)

1. Helenistik yaygın ve genel hukuk.

Çatı ortak şeklinde Yunan, Eski Yunan lehçelerin farklılıkları aşan, O ordu ve bürokrasi gibi küresel bir dil haline geldi. Doğu Yunan lokalizasyonu ile (Common şeklinde) Bu küresel danışma merci haline (Gehrke 2003:113-114, Price1996:463). Doğu Aramice olarak değiştirildi, evrensel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için bu şekilde elverişli koşullar yaratarak, Pers imparatorluğunun içinde iletişim dili olan. (Bengtson 1991:318). Bağıl tekdüzelik Helenistik dünyanın tüm bölgede Yunan belge sunması ve Çatı yasa Helenistik monarşilerin yasal organizasyon için ortak temelidir.

2. kurucu şehirler

Helenistik dönem göç ve kolonizasyon çağıydı. Alexander kolonizasyon Oluşumu çoğunlukla Paralı askerlerdi, O stratejik noktaları Doğu'nun yeni kentlerin nüfusunu kontrol etmek geride tüm sosyal sınıfların Yunanlıların bir patchwork oldu, kent kültürü merkezleri, ve uzak bölge. (Walbank 1993:82-83). şehirlerde çok sayıda İskender'in halefleri tarafından kuruldu, hangi Bu ilkeyi devam, Böylece Yunan kent sakinleri ve sivil Yunanlılar ülkenin kırsal sakinleri tuhaf bir ortak yaşam temellerini atarak. geçmiş için, Yunan kasaba, tiyatro, hamam, kütüphaneler, Liseler, maçlar, bayram, Bu bir taraftan onları barındırmak şey oldu, ama aynı zamanda dayanılmaz bir cazibesi onlara uygulanan. ( Dihle 1998:71)Doğu gelenekleri yönetimde ya da ekonomik yaşamda yeri yok. , Yunan olarak kasaba Bu M.Ö. 4. yy dayatılan akılcılık ilkelerine dayalı organize edildi. X. , kültür ve bilim alanında. Bir olmayan sosyal ilerleme yolu- Yunan mutlaka Yunan kültürünü ve dilini gördük sosyal bir ortam gitti. (Dihle 1998:71-72) Bu kentsel yaşam yerel nüfusun kamaşmaz ve "aftoexellinismo" yol açtı. (Gehrke 2003:18)

3. Din kültürü birleştirme alanı olarak

Helenistik dönem dini takipçiliği bir dönemdir. Klasik kez Rumların iç ilişki milliyet ve din Devleti arasında var çözülmeye başlar. NE, Ne yaşayan bir inanç artık geçersizdir türünü olur teşkil. Din sözleşme değişti. (Bengtson 1991:389) kişisel kurtuluş arayışı siyasi kararlılığında daha önemli hale gelir ve dini alanda yeni perspektifler. (Gehrke 2003:19) Maksimum Helenistik ilah tanrıça Tyche olduğunu, kör tesadüfler tanrıçası. dini memnuniyetini sorma, Yunanlılar Esrar okült öğretileri dönüyor, ve Doğu tanrıların çeşitli biçimleri. M'de. Asya, Suriye, Mezopotamya ve Mısır tüm uluslardan inananların kapsayan dini dernek yarattı, İnsanlar ortak imanla sadece bağlı ve yarışı ve sosyal durumunu göz ardı. Ama kendi Yunan tanrıları ile doğu Yunan tanrıları aynı temel, «Yorumlama Graeca» yorumlanması yoluyla. Yine de, asimilasyon yabancı kültler hemen makbuz engelledi sanki, tanrıların karıştırma ("Theokrasia") Sadece doğu thriskeies12 yakın Yunanlıları getirdi, Doğulular eski tanrılarına sadık kalırken. Wilamowitz göre (Wilcken dışarı 1976: 415): "Doğu'da Rumların egemenliği kaçınılmaz başarısızlığa yol açacaktır, Yunanlılar ruhlarını fethetmek koyamadık çünkü.

Atina antik agoranın - Eleutherios Zeus 5 yüzyıl M.Ö. Stoa

evrensellik felsefesinde Yunan üstünlüğü itibaren.

Epicurus ve Zeno felsefi öğretileri eğitimli hitap ve Helenistik dünyanın manevi fizyonomi'yi değiştirildi, bunun yerine diğer halklara karşı Yunan üstünlüğün o evrenselliğinin değerini düşündüren. Epikouro13 yılında, Gerçek ev devlet değildir, ama omofronounton toplum. Epicurean topluluk gerektiğini tek devlet, kendi bireysel varlığının korunmasını sağlamak için her medeni insanı gerektiği gibi. insanlar herhangi bir siyasi hareketlerden kaçınmalısınız ve duyguları neden olabilecek herhangi bir durumdan kaçınmak gerekir yüzden. Gerçek ideal sınırlı daire içinde koyu tonlu yumuşak dostluk oldu. Zeno şehir insanı gerçek evi olmadığını ilan, ama Ekümen, tüm dünya, nerede insanlar. O özgür ve köle arasında fark görmediğini, Yunan ve "barbar" arasında. "Cumhuriyeti" Platon tarafından sunulan Stoacı etik amacı erdemli vatandaş değildi, ancak bağımsız ve dengeli bir birey kişilik. Zeno Devlet Yunan kenti özelliği vardı kurumların gerek vardı (tapınaklar, egzersizleri, mahkemeler). Adam "sosyal hayvan" yerine "hayvan siyaset" idi, anlamda o bütün uygar adam erkeklerin ekümenik topluluğunun bir üyesi olduğunu. Mısır'da, Helenistik medeniyet İskenderiye'de sadece zirveye ulaştı, ve ülkenin diğer bölgelerinden. İskenderiye ve Naukratis için Lagidae ilavenin işleri, o zaten, Sadece yeni bir şehir kurdu, Ptolemais. kültür merkezleri Yunan toplumları önemli bir rol oynadığı gibi şehirlerde düzenlenen ve 'rejimler' denirdi. Makedon ve Yunan askerleri kolonistlerce ülkenin farklı bölgelerinde iç kolonizasyonu Helenistik kültürün yayılmasına büyük katkıda bulundu. Düşük sosyal sınıfa yerli Mısırlılar atalarının kültürüne sadık kalırken, Üst katmanları ve özellikle rahipler Yunan dilinin kullanmıştır (Mısır "birincil" metinler dışında biz onlara sahip ve Yunan birçok). Üçüncü p sonundan itibaren. X. Bu uzun süredir devam eden iç savaşlar ülkeyi karıştığı böylece yüzyıl Mısırlıların ulusal hareketini başlatan. 2op. X. yüzyıl bir ellinoaigyptiako nüfus oluştururken Mısırlılar ile Yunan alt katmanların karıştırılmasını oluştu, burada, Mısır elemanı sürekli ağır basar. Arap egemenliği çağında kayboldu ve Helenizm son izleri. (Wilcken 1976: 399)

2. Yunanlılar ve Yahudiler.

İkinci p ise. X. yüzyıl Yahudi ulus devlet yarattı, Helenizm karşı geliştirilen. Yunan Kudüs dönüşüm girişimi polis Maccabean Ayaklanmasında ve karşıt bir duruş ile sonuçlandı, Hellenistik-Roma devletinin yaygın bölgelerinde Yahudilerin Hellenleşme rağmen, Sonunda Yunan politismo14 Yahudilik kopukluk neden oldu. (Wilcken 1976:395)

3. Yunanlılar ve Batı

Yunan kültürü Batı'ya yayılmıştı, değil kolonileri ile, ancak dahili güç ve uluslararası iletişim sayesinde her zamankinden daha güçlü hale. Carthage Yunan etkilerden sonra, En önemli olay Roma'da Yunan kültürünün etkisi oldu. Roma ortalarından 3. yüzyılda Yunan kültürünün gittikçe artan akışı ulaştı yana, bu literatür, din, sanat ve Romalıların ahlak Yunan kültürünün gitgide etkisini kabul etmek, Ama onların dilini korumak ve kendi Latince literatürü oluşturulurken. Yani, Cicero'yu çağında, Roma medeniyeti Doğu'nun çökmekte Helenistik kültürün daha yüksek düzeydedir. Batı'da Romalılar kolonize politikası Latin ve Doğu Yunan kalır olmaya Batıyı açtı. (Wilcken 1976:400)

Sonuç

Bugün çoğu bilginler savunuyorlar Rum ve çeşitli yerel kültürlerin, Onların yaklaşımı rağmen, Onlar gerçek ağlaşmaya gitmedim, değil, yeni bölüm oldu, ancak etkileşim bulunan bir birliktelik oldu. (Gehrke 2003:189, Walbank 1993:84) Eş-varlık ama kültürlerin bu liberal çoğulculuğun belirtisi değildir. (Fiyat 1996:464). Yunanlılar derin doğu etnik sindirmek koyamadık (Suriyeliler, Babilliler, İran, Mısırlılar) çünkü prensleriydi ve ikinci başlangıç ​​kim arasında ilk sayısal orantısızlık, Her şey harikaydı. Ayrıca, Doğu halklarının toplu geleneksel kültür ve dil inatçı sertliğini muhafaza. Yunanlılar ve Makedonlar yabancı ortamda değmemiş kalmadı aksine, Farklı iklim ve oryantal dinlerin egzotik Dünya. Romalılar tarafından yöneticilerin dağılması ve ikinci p reaksiyon politikası Doğu elemanın başlamasıyla. X. yüzyıl, O Helenistik kültürün düşüş başladı, bir kez anakara Yunanistan'da etnik kaynaklarından izole kim, O daha salgınlara özenle korumak başardı.

Gürcistan Chamzadaki, derece (Doğu. & nat. ), derece, Lisans (childr. ), M. (D). (Çocuklar.), D. E. U. G. (PSY.) E-posta: youham @ hotmail. ile

REFERANSLAR

Bengtson H. , (1991) Antik Yunan Tarihi (başından itibaren RomaikiAftokratoria kadar), (transl. Andreas Gavrili), Atina, arı.
bir Dihle. (1998) Yunanlılar ve Yabancılar, (transl. Sieti Tula), Atina, Ulysses. Easterling P. E. -Knox B. M. W. (1994) Eski Yunan Edebiyatı Tarihi, (çeviri:. Konomi K. , Grimbas Chr. Konomi M. ) , Atina, Yayınlar. Papadima
Gehrke J. (2003) Hellenistik Dünya Tarihi, (transl. Angelos Chaniotis), Atina, Ethikis Bankası Kültür Vakfı.
Fiyat S. (ed. ) (1996) Broadman içinde "Helenistik dönemin tarihi", J. , Griffin J. , Murray O. , Yunanistan ve Yunan dünyası, (transl. AlikiTsotsarou-bıyık, Atina, bulut. s. 453-485.
Tsimpoukidis D.. (1989) Helenistik dünyanın Tarihçesi, Atina, Papadima.
Walbank W. F. (1993) Helenistik Dünya, (transl. Tasos Darveris) Selanik,
VaniasWilcken U. , (1976) Eski Yunan Tarihi, Atina, Yayınlar. Papazisi.

Kaynak: tarihsel olmayan, cilt. 8 (2010-2011) Hayır.. 31

Bir cevap yazın